Званична интернет страница

Презентације са обука за израду мониторинг плана

У циљу припреме сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија ГХГ, Министарство  је у априли наставило са организацијом обука за релевантне секторе тј. за оператере чија ће постројења имати обавезу да на годишњем нивоу врше мониторинг и Министарству достављају верификовани извештај о емисијама гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ).

Како би се што ефикасније припремили за предстојеће обавезе, Министарство је организовало додатну обуку са циљем анализе нацрта мониторинг плана израђеног према смерницама и упутствима која су пружена током прве обуке одржане у фебруару.

Презентације са обука можете преузети овде за постројења за сагоревањеовде за производњу цемента и овде за производњу керамике и опеке.

За сва додатна питања и сугестије, молимо вас да се обратите Одсеку за климатске промене телефонским путем на 011 2603 736 или електронским путем на dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs и sandra.lazic@eko.minpolj.gov.rs

Обуке за израду мониторинг плана

У  циљу припреме сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија ГХГ, Министарство наставља са организацијом обука за релевантне секторе.

Обуке по секторима ће се одржати у следећим терминима:

Термини и сектори
–          14.04. додатна обука за сектор производње топлотне енергије

–          15.04. за сектор производње електричне енергије

–          16.04. остала постројења за сагоревање горива

–          20.04 производња керамике и опеке

–          21.04. производња цемента

–          22.04. производња обојених метала

–          23.04. производња креча и доломита

–          05.05. производња гвожђа и челика

–          06.05. производња азотне киселине

Обуке ће се одржати у просторијама СИВ 3 (сала Протокол на 1. спрату), Омладинских бригада 1, Нови Београд. Дневни ред обука можете преузети овде.

Уколико желите да присуствујете предметним обукама, молимо вас да своје учешће, са назнаком за термин, потврдите електронским путем на dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs

Прелиминарни списак постројења ЕТС је сада доступан

Прелиминарна листа постројења која потпадају под ЕТС припремљена је у оквиру ЕУ Твиннинг пројекта “Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисијама ЕУ”. Услед недостатка информација, листа ЕТС постројења није нужно потпуна, и самим тим не може да замени индивидуалну процену оператера да ли његово постројење потпада под ЕТС. У том смислу битно је нагласити да је обавеза оператера да провери да ли постројење којим управља спада под ЕТС.

Овај списак можете наћи овде.

 

Одржана радионица за АТС и потенцијалне верификаторе

У циљу информисања и благовремене припреме заинтересованих страна за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште Министарство је, уз подршку ЕУ, 20. фебруара 2015. године организовало радионицу на којој су обезбеђене информације о активностима које се односе на процес верификације годишњих извештаја о емисијама. Радионица је била намењена представницима Акредитационог тела Србије, али и потенцијалним верификаторима. У реализацији радионице, значајна је била помоћ и сарадња са АТС-ом.

Министарство наставља активности у циљу успешног испуњавања обавеза које предстоје по усвајању закона којим ће бити регулисано смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, а са циљем успостављања основе за будућу имплементацију Система трговине емисијама, а пре свега успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Презентације са радионице можете преузети овде

Обуке за АТС и потенцијалне верификаторе

У циљу информисања и благовремене припреме заинтересованих страна за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште Министарство, уз подршку ЕУ, организује радионицу на којој ће бити пружене информације о активностима које се односе на процес верификације годишњих извештаја о емисијама. Радионица може бити од значаја како за представнике Акредитационог тела Србије тако и за потенцијалне верификаторе и одржаће се 20. фебруара 2015. године у сали Протокола, Омладинских бригада 1 (СИВ 3) са почетком у 8:30 часова. Заинтересовани за учешће на радионици могу да се пријаве електронским путем на dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs

Предметни закон има за циљ успостављање основе за будућу имплементацију Система трговине емисионим јединицама, а пре свега успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију емисија гасова са ефектом стаклене баште.  Сходно одредбама предметног закона, оператери постројења обавезни су да врше мониторинг и извештавање о својим емисијама, док трећа, независна страна (верификатор) верификује валидност и тачност достављеног извештаја и конзисентност процеса мониторинга. Оператери могу ангажовати било ког верификатора који је акредитован од стране националног акредитационог тела. Законом је предвиђено да акредитацију верификатора, према тачно утврђеним правилима и процедурама, врши Акредитационо тело Србије.

Како би све заинтересоване стране могле правовремено да започну припреме за добијање акредитације, као и за процес верификације годишњих извештаја о емисијама,  Министарство наставља активности у циљу успешног испуњавања обавеза које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Презентације са семинара намењеног индустрији сада и на интернету

Семинар за представнике индустрије одржан је 3. фебруара у Новом Саду, 4. фебруара у Београду и 5. фебруара у Нишу. Презентације са семинара можете пронаћи овде:

Подсећамо оператере да овде  могу пронаћи све неопходне информације, укључујући образац плана мониторинга.

20150205_112114

20150204_145347

Прелиминарни списак ЕУ-ЕТС постројења сада је доступан

Прелиминарни списак ЕТС постројења је израђен у оквиру твиннинг пројекта ЕУ „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију, неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисијама ЕУ“.  Списак није завршен, те стога не може да послужи као замена за процену од стране оператера да ли његово постројење потпада или не под опсег ЕТС-а. Имајући ово у виду, треба нагласити да је процена да ли постројење потпада или не под ЕТС, обавеза оператера постројења.

Прелиминарна листа се може наћи овде.